GIT-LÖSNINGAR

Alla golfklubbar i Sverige har ett gemensamt boknings- och datasystem som heter GIT och som är framtaget av Golfförbundet.  En stor hjälp till klubbarna är att ha GIT-systemet kopplat direkt till hemsidan. Det gör det lätt för golfare att direkt kunna se och boka starttider och tävlingar.

Vi kopplar in GIT system på hemsidan så att:

  • Min Golf  – login finns på startsidan
  • Bokningsläge – direkt på startsidan eller pop-up
  • Tävlingar – GIT tävlingar visas på hemsidan